top of page

Religion

Religion har siden start vært en sentral del av jemenittenes liv. Eldre historikere har skrevet at jødene bosatte seg i området i 1451 år f.kr., mens den muntlige fortellingen henviser til Kong Salomos tid, altså 800-900 f.kr. Jemen var en del av kongeriket Saba som varte fra 700 f.kr. til 570 e.kr. På 600-tallet var kristendom en utbredt religion i regionen. Dette var fram til området ble islamisert i 628. I dag er 99% av landets befolkning muslimer. Halvparten av dem sjia-muslimer, nærmere bestemt zayditter. Resten er sunni-muslimer, såkalte shafi’itter, i tillegg til en ismaelittisk minoritet. Etter opprettelsen av Israel, utvandret de aller fleste jøder fra landet. I sør finnes det fortsatt noen kirker og synagoger, men minoritetsreligiøse rapporterer om diskriminering og fiendtlighet.


Islam som statsreligion


Det er ikke tilfeldig at islam er statsreligionen i Jemen. Profeten Mohammed kom selv fra Jemen, og Koranen inneholder mange vers om landet og dets folk. Quraysh, stammen til profeten Muhammed er etterkommere av en ren arabisk stamme fra Jemen kalt Banu Jurhum-stammen. Banu Jurhum-stammen emigrerte til Mekka rundt 200 e.Kr. Ansaren fra Medina, som tok profeten Muhammed inn i sine hjem da de emigrerte fra Mekka, finner også sine røtter i Jemen. Det faktum at profeten stammet fra Jemen og også ble skjermet av etterkommerne av Jemen under hans kamptid gir landet Jemen betydelig betydning i islamsk historie og kommer til uttrykk i mange vers i Koranen.


Sitat fra Profet Mohammed


De beste folk er Jemens folk, troen er jemenittisk, og jeg er jemenittisk.
Folket i Jemen er på nippet til å stige opp over deg som om de var skyer. De er de beste menneskene på jorden.
De vakreste pilegrimene er folket i Jemen.

Zaydisme

Sjia-islam har flere grener, hvor zaydismen er den største og eldste. Zaidi-staten ble etablert i 890 og kontrollerte både politisk og økonomisk den nordlige delen av landet. Staten varte fram til Jemen ble samlet i 1990, en samling som svekket Zaidienes makt og som lot Sunni-islam påvirke i nord. Dette er en del av forløpet til houthi-bevegelsens misnøye og opprør. Både president Saleh og Houthi-bevegelsen tilhørte/tilhører zaidismen.


Shafi’itter

Sunni-islam er delt inn i fire grupper/skoler i Jemen: shafi’i, maliki, hanafi og hanbali-muslimer. De fleste holder til i sør og øst i landet. Den mest dominerende grenen er shafi’isme. Shafiisme er en skole som i all hovedsak omhandler hvordan sharialov skal formes og tolkes. Loven tar utgangspunkt i Koranen og hadither. Der de er tvetydige, brukes tolkninger fra muslimske lærde.


Forholdet mellom Sjia -og Sunni-muslimer

Konflikten i Jemen skiller seg fra andre konflikter i regionen. Muslimer fra ulike retninger har levd fredelig side om side, og forskjellene har ikke vært avgjørende for forholdet mellom dem. Uenigheter har derfor ikke vært en utløsende årsak til konflikten i Jemen. Derimot har krigen bidratt til å sette folk opp mot hverandre, spesielt på grunn av andre land og gruppers innblanding i landet. For eksempel er Iran (sjia) alliert med houthi-bevegelsen (sjia), og Saudi-Arabia alliert med myndighetene (sunni) og sørlige grupper (sunni). Saudi-Arabia og Iran er imot hverandre, og med krigen har Jemens grupper blitt satt opp mot hverandre som følge av disse alliansene. Likevel er det tydelig at handlingene er politiske, heller enn religiøst motiverte.


Myten om at «religion er grunnen til krigene i Midtøsten» motbevises altså i Jemen.

23 visninger

Comentarios


bottom of page