top of page

Fredsavtaler

Stockholmavtalen

13. desember 2018 ble Stockholmavtalen inngått. Her møttes representanter for den jemenittiske eksilregjeringen og Iran med Houthiene. Avtalens formål var å jobbe mot våpenhvile og demilitarisering i byene Hodeiah og Taiz.


FNs sikkerhetsråd vedtok avtalen i resolusjon 245 (2018) og uttalte:

The situation in Yemen continues to constitute a threat to regional and international peace and security.

Det ble samtidig opprettet en egen FN-enhet, "UNMHA", som skulle påse at avtalen ble fulgt.


Forhandlingsprosessen førte blant annet til at partene ble enige om å utveksle 15 000 fanger som hadde vært fengslet i fire år. Videre ble det enighet om å våpenhvile i Hodeiah. Hodeiah var og er fortsatt en vært viktig havneby i Jemen når det gjelder import av livsnødvendige varer som mat og vann.


I 2020 kom flyktninghjelpen med meldinger om flere avtalebrudd. Volden i Hodeiah hadde på nytt blusset opp, og ble nå vurdert som et av de farligste stedene for sivile i Jemen å oppholde seg. Tilsvarende hadde forholdene i Taiz også forverret seg. Medarbeidere fra flyktninghjelpen har i samtale med de sivile fått innblikk i de forholdene Jemenittene lever i. Det rapporteres om stor fare for liv og helse med snikskyttere i gåtene og uskyldige tap av liv. Frykten blant Jemenittene er stor.


Riyad-avtalen

I november 2019 ble Riyad-avtalen inngått mellom Hadi-regjeringen og separatistgruppen STC. STC (opprettet i 2017) har blitt omtalt som Emiratenes forlengende arm. Gruppen er alliert med Saudi-Arabia-koalisjonen og har som formål å sikre Emiratenes interesser i Adenbukta. Avtalen var ment som en maktfordelingsavtale mellom STC og Hadis regering. Et viktig punkt i avtalen var at STC skulle bli en del av regjeringen såfremt de gav fra seg tunge våpen. Krigføringen har derimot vedvart, hvor begge parter beskylder hverandre for brudd på avtalen.


Landsomfattende våpenhvile Det ble skapt et nytt fredshåp for den jemenittiske sivilbefolkningen i april 2022. Den 2. april ble det for første gang siden krigen brøt ut iverksatt en landsomfattende våpenhvile. Våpenhvilen var i utgangspunktet gitt en varighet på to måneder, men ble forlenget med ytterligere to måneder i juni 2022.


Siden krigen startet har det vært flere forsøk på midlertidige våpenhviler, fredssamtaler og utveksling av fanger. Målet har vært å redusere spenningen mellom partene, men lokale kilder har stadig meldt om brudd på avtalene, også under våpenhvilene. Spenningene er fortsatt høye, konfliktene vedvarer og jemenittene lider. Registrerte dødsfall under våpenhvilen fra april og frem til 1. juni viser at 19 mennesker har mistet livet når landminer eller andre eksplosiver har gått av. Tre barn skal ha blitt drept på denne måten, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.


Det fredsbevarende arbeidet må fortsette, men krever at verdenssamfunnet våger å tre inn i det som kan virke som en uendelig krig med endeløse tap i en fastlåst sivilbefolkning.


Kilder

FN.no (sist oppdatert 08.04.2022) Jemen https://www.fn.no/Konflikter/Asia/jemen

NRK (sist oppdatert 03.06.2022) Jemen https://www.nrk.no/nyheter/jemen-1.11213212

UNMHA, mission to support the Hudaydah agreement. https://unmha.unmissions.org/stockholm-agreement Hanne Christiansen (18.12.2018) Aftenposten. no På et slott utenfor Stockholm har partene forhandlet om Jemens fremtid: – De har oppnådd mer enn noen kunne forvent https://www.aftenposten.no/verden/i/rL6860/paa-et-slott-utenfor-stockholm-har-partene-forhandlet-om-jemens-fremtid-de-har-oppnaadd-mer-enn-noen-kunne-forvente

Flyktninghjelpen (10.12.2020) To år etter fredsavtalen blir sivile fremdeles drept og såret i Jemenhttps://www.flyktninghjelpen.no/nyheter/2020/desember/to-ar-etter-fredsavtalen-blir-sivile-fremdeles-drept-og-saret-i-jemen/
14 visninger

Comments


bottom of page