top of page

Vannkrise og oljestopp

Kampen om vann


Jemen er et vakkert land med et variert landskap. Fjell og tørt klima er å finne i innlandet, og ørkenområde langs kysten. Mellom fjellene og kysten finner vi høysletter. Fjellterrasser og teknikker for oppsamling av vann og boring av brønner har sikret gode tilganger til vann. I dag er situasjonen imidlertid svært krevende.


Allerede i 2010 varslet Landinfo om en kommende vannkrise. Årsakene er mange, hvor sentralmaktens svake forvaltning og kontroll utgjør en viktig faktor. I mangel på statlig regulering har klaner og stammebefolkningen innenfor sine landområder og private eiendommer forsynt seg i grovt mål. Ifølge Landinfo har kampen om vann og eiendom forårsaket splittelser og voldelige konflikter blant jemenittene.


I tillegg til overforbruk har store mengder av vannet gått til produksjon av det narkotiske stoffet khat. Rapporter fra FNs matvareorganisasjon på 2000 tallet viser at omtrent 60% gikk til jordbruket og derav 40% til dyrkning av chat. Slik statistikken viser er det kun en liten andel som blir igjen til befolkingen.


I dag er elvene i Jemen tørrlagte og avhengige av regn for å fylles opp. Naturressursene er knappe og klimaendringene legger et betydelig press og fare for videre matproduksjon. Vannforbruket i hovedstaden Sana er enormt og vil med samme tempo være uten vannforsyning i 2025. I sammenheng med Jemens store befolkningsvekst er tilgangen på mat og vann svært sårbart. FN anslår at 22 av de 26,9 millionene som bor i Jemen er i behov av humanitær hjelp, vann og mat.


Olje


Utvinning av olje har vært et av de viktigste inntektsgrunnlagene i Jemen. Oljen har og er fortsatt et sentral tema i den lokale og internasjonale politikken. Storhetstiden er imidlertid forbi, hvor importører som tidligere var avhengige av forsyning fra Midtøsten selv eksporterer og konkurrerer med Midtøsten oljeutvinning. USA er et klart eksempel på dette. Videre står Jemen og den resterende delen av Midtøsten ovenfor store miljøutfordringer.


Nåværende leder, saudiarabisk prins og politiker i Saudi Arabia, Mohammed Bin Salam Al Saud har store ambisjoner for Saudi Arabias fremtid. Som leder for Rådet for økonomi og utvikling har han blant annet vært ansvarlig for Saudi-Arabias strategi «Saudi Vision 2030» i arbeidet med landets nye energipolitikk. Dette innebærer blant annet planer om privatisering av oljeselskapet Saudi Aramco. Saudi-Arabia og Midtøsten vil også i tiden som kommer aktivt jobbe mot et grønt skifte for å sikre videre forvaltning og drifting av landet, også uten oljen.


Kilder:

Landinfo (2.12.2010) Temanotat Jemen: Vann og eiendomskonflikter https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Vann-og-eiendomskonflikter-02122010.pdf

FN.no (sist oppdatert 08.04.2022) Jemenhttps://www.fn.no/Konflikter/Asia/jemen Cecilie Hellestveit og Litteraturhuset i Trondheim (Podcast 28.09.2021 ) Om krigen i Jemen

Charlotte Lysa (21.12.2021) Store norske leksikon. Mohammed Bin Salam. https://snl.no/Mohammed_bin_Salman14 visninger

Komentáře


bottom of page