top of page

“We are born dead” - 8 år med krig i Jemen

26.mars er det 8 år siden koalisjonen med Saudi-Arabia i bresjen sendte sine første missiler mot opprørere og sivile mål i Jemen. 377 000 liv har gått tapt og FN beskriver situasjonen som verdens verste humanitære krise.


Krigen i Jemen skriver seg inn i historien i parentes. Jemenittene glemmes, gjemmes, og de uskyldige blir ikke forsvart. Tvert imot. Norge, Italia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA er blant landene som har bidratt med våpensalg til flere hundre milliarder kroner.


Norske våpen på avveie


FN advarte om en stadig voksende humanitær krise i Jemen. Likevel eksporterte Norge dødelig våpen og ammunisjon i hele 7 år. Vår egen utenriksminister hevdet uskyld på vegne av Norge og begrunnet det med at det ikke fantes klare holdepunkter for at norske våpen hadde påført skade på sivilbefolkningen i Jemen eller blitt brukt direkte i krigføringen. Aftenpostens avdekning av UDs interne notater viser derimot at de var klar over den betydelige risikoen for hva våpnene kunne bli brukt til.


Arbeid, penger, midtøsten-tretthet


Maktpolitikk, penger og naturressurser kan virke å bli prioritert foran menneskerettighetene. Tilgang til saudisk olje og sysselsetting i europeisk våpenindustri er flittige brukte argumenter. I Frankrike er rundt 165 000 mennesker ansatt i våpenindustrien, og 136 000 i Tyskland. Saudi-Arabia har brukt 153 milliarder kroner på våpen som på den ene siden har gitt mat på bordet til europeiske barn (og samtidig tatt alt fra de jemenittiske). Andre årsaker kan være såkalt midtøsten-tretthet, fordommer og et syn på arabere som mindreverdige. Det er selvfølgelig holdninger som veldig få vil si at de kjenner seg igjen i. Problemet er at praksisen ikke forteller oss noe annet.

I februar ble det i Genève avholdt giverkonferanse for det humanitære arbeidet i Jemen. Kun 25 % av FNs etterspurte beløp til videre drift av humanitær arbeid ble dekket. Selv om flere land ga generøse beløp, bekrefter giverkonferansen at verdenssamfunnet fortsatt ikke har tatt krisen innover seg og ikke ser det trengende behovet som stadig vokser og tar flere sivile liv i Jemen.


Verdenssamfunnet svikter Jemen


Håp er vanskelig å skimte, og uten nødvendig støtte utenfra blir Jemen kvalt fra innsiden. “We are born dead” er malt på veggene til FN-området i Nord-Jemen. Grafittien statuerer et forlatt og forkastet folk, underkastet og styrt av Saudi-Arabias mektige hånd.

Håpet for Jemen ble noe sterkere da Norge ble medlem i Sikkerhetsrådet i perioden 2021-2022. De kom med uttalelsen om at “Norge vil arbeide for å løse og forebygge konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile. [...] Vi vil være en tydelig forkjemper for folkeretten, herunder humanitærretten og menneskerettighetene”. Mål og visjoner er bra, men sjeldent nok. Viktigere er vilje og handling. Noe som det siste året har vist at finnes et sted.

Ukraina-krigen har vist Norges vilje ved å sette krigen på agendaen og revidere statsbudsjettet for å bistå med både forsvar og humanitær bistand. Dette gjaldt mange land i Europa, og tiltakene er kraftige og viktige. Sanksjoner har samtidig gitt økte priser mange steder i verden, og vår avhengighet av russisk olje og gass har kommet mer til overflaten. Det oppleves likevel for de fleste som det riktige å gjøre. Denne moralske tankegangen kommer godt til uttrykk i Jens Stoltenbergs on-repeat tale:

“The price we pay as the EU, as NATO, is the price we can measure in currency, in money. The price they pay is measured in lives lost every day. So, we should stop complaining and step up and provide full support, full stop.”

For dem som arbeider med humanitær hjelp og menneskerettigheter, ulmer en “whataboutism” i magen. Denne innfallsvinkelen svekker kanskje mer enn den bygger. Måten EU og NATO har møtt krisen i Ukraina, er også trosstyrkende. Den viser at vi sammen klarer mye, og at menneskers liv er det mest verdifulle vi har. Samtidig er det umulig å legge fra seg lyden av jemenittenes åtte år lange rop om å bli hørt, og følelsen av ansvarsfraskrivelsen og stillheten som møter dem.


Skrevet av Trine Hegre og Idun FjeldKjøp "Jeg er her" av Thea Orset HER. Frist for bestilling er 2.april. Til inntekt for UNICEFs arbeid i Jemen.

59 visninger

Komentáře


bottom of page