top of page

FN og EUs fredsbevarende arbeid


I et retroperspektiv er det lett å bli etterpåklok og fremheve kritikk mot manglende inngripen og tiltak. I et forsøk på å stilne frustrasjonen og om mulig fremkalle et håp for Jemens fremtid, er det hensiktsmessig å påpeke de handlingene verdenssamfunnet faktisk har gjort for å bedre situasjonen i landet.


I november 2014 påla FNs sikkerhetsråd reiseforbud mot tidligere president Ali Abduallah Saleh og Houthi lederne.

14 april 2015 iverksatte sikkerhetsrådet en våpenembargo mot Houti lederne og andre individer som handlet på deres vegne eller under deres styre.

21 desember 2018 fattet sikkerhetsrådet et vedtak hvor de sluttet seg til Stockholm- avtalen og godkjente utplassering av et overvåkingssystem. 14 juli 2021 fornyet sikkerhetsrådet FN Missjons mandat til å søtte Hodeiah- avtalen.

25 oktober 2021 oppfordret Europaparlamentet alle EUs medlemsland til å stanse våpeneksport til Saudi-Arbia. USA kunngjorde 4. februar 2021 å slutte å støtte Saudi Arbias aksjoner i Jemen. Samtidig fortsatte de med våpeneksport til De forente arabiske emirater.

Den 11 februar vedtok Europaparlamentet en “landmark” resokushon som sterkt anbefalte alle medlemsland i EU til å reagere med de tilgjengelige verktlyene for å etterfølge brudd på folkeretten i Jemen, også gjennom universell jurisdiksjon.

I 2017 ble Group of Eminent Experts (GEE) opprettet av FNs menneskrettighetsråd. Gruppen var internasjonal, uavhengig og en upartisk mekanisme, opprettet med det formål om å overvåke menneskerettighetsbrudd begått av aller parter som er involvert i Jemen-konflikten. Mandatet ble fornyet i 2018,2018 og 2020.

Under temaene "Menneskerettigheter" kan du lese mer om FNs rolle i væpnede konflikter.


Kilder:

Security Council Report (sist oppdatert 28.02.2022) UN Documents for Yemen, https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/yemen/
14 visninger

Comments


bottom of page