top of page

Stat og klaner

Jemens samfunnsstruktur er i utgangspunktet demokratisk. Landet har en egen grunnlov fra 1990, et flerpartisystem med president og en nasjonalforsamling som velges ved frie valg. Realiteten er imidlertid noe helt annet. Statlig myndighetsutøvelse med kontroll over befolkning og territorium slik vi kjenner det, er ikke eksisterende. Fravær av en samlet sentralmakt og politisk kaos har resultert i et samfunn preget av korrupsjon, høy arbeidsledighet og begrenset tilgang til sentrale institusjoner som helsevesen og skolesystemet. Dette fører igjen til en befolking som lever under stor fattigdom og humanitær nød.


Mangelen på tillit og tilhørighet til sentralmakten avbøtes imidlertid av Jemens klanssystem. En klan består av en stor slekt eller familie, og er delt inn i geografiske områder som de selv kontrollerer. Som medlem av en klan finner man tilhørighet og beskyttelse. Samtidig har beskyttelse en pris av total lojalitet og underkastelse av klanenes kultur og normer.


Den todelte samfunnsstrukturen med sentralmakt og klaner kommer særlig til uttrykk ved at det i Jemen eksisterer to parallelle rettssystem. Sentralmakten har ordinære domstoler som av klanene blir ansett som korrupte. Av den grunn kjører klanene sitt eget løpt med mekling og konfliktløsninger basert på egne rettsoppfattelser og sedvanerett som blodpenger og blodhevn. Det viktigste i klanenes rettsystem er å gjenopprette den sosiale balansen mellom partene. Straff blir ikke pålagt individet, men kollektivet. Straffen, som skal være av materiell art, kompenserer tap og urett, men fungerer også som kollektiv unnskyldning for krenkelsen som er påført et individ og en stammes ære. Det kollektivets ansvaret og gjenopprettelsen av den sosial balansen gjennomføres ved at klanene i felleskap betaler penger, varer eller våpen som kompensasjon for den uretten klanmedlemmet har gjort.


Kilder:

Cecilie Hellestveit (2021) Ulykkelig Arabia. Verden etter Jemen. S 46-52

Cecilie Hellestveit- Om krigen i Jemen, Litteraturhuset i Trondheim, Podcast 28.09.2021

Landinfo (02.12.2010)TemanotatJemen: Vann- og eiendomskonflikter https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Vann-og-eiendomskonflikter-02122010.pdf
8 visninger

Comments


bottom of page