top of page

Regionale konflikter til hinder for sivile i Jemen

«The population is exhausted»  


Uttalt av Fatima Sator fra ICRC (International Comittee of the Red Cross) 11.02.24, statusrapport fra situasjonen i Jemen. Les artikkel om Houthiene her.


Nylig var jeg i Jemens naboland i øst - Oman. På hjemveien kom jeg i samtale med en tysk turguide som hadde arrangert turer til midtøsten de siste tjue årene. Han var oppgitt over hvor lite kjennskap europeere har til Midtøsten. Til tross for å ha entret sitt niende år i krig er Jemen fortsatt et vakkert land med en rik kultur, historie, naturlandskap og en befolkning av ordinære mennesker som ønsker ordinære liv. Jemenittenes håp om forbedring er nok en gang svekket av politiske uroligheter og militære angrep i regionen.  


De siste månedene har vi vært vitne til grusomme angrep i Gaza som har tatt livet av maktesløse sivile, hvor halvparten er barn. Houthiene i Jemen støtter Palestina og har målrettet gått til angrep på kommersielle fartøyer som de anser som allierte med Israel. USA og Storbritannia har respondert med luftangrep mot Houthienes millitærbaser i Jemen. Konflikten i Rødehavet truer den globale verdenshandelen og skaper usikkerhet for de omkringliggende nasjonene. Utenriksminister Prins Faisal bin Farhan i Saudi-Arabia er bekymret for situasjonen i Jemen og er tydelig på at regionale spenninger setter sivilbefolkningen i fare. 


Saudi-Arabia har ført forhandlinger med Houthiene i regi av FN siden april 2022. Her ble også diplomatiske forbindelser med Iran og Kina gjeninnført for å bedre situasjonen for jemenittene. Det som lignet en våpenhvile førte til reduksjon av sivile tap og gav håp til landet. Konflikten mellom USA, Storbritannia og Houthiene setter derimot de påbegynte diplomatiske prosessene mellom Saudi-Arabia og Houthiene i revers. Houthiene fremhever på sin side at de ivaretar de interne forholdene i Jemen, ved å forsvare seg mot den «ytre fienden».  


Den humanitære krisen fortsetter  

Status i dag er at mer enn 21,6 millioner mennesker, derav 11,1 million barn trenger humanitær hjelp og beskyttelse. 4,5 millioner er på flukt. Jemen er på global basis et av de mest sårbare landene når det gjelder landminer, eksplosiver og krigsrester som forurenser og ødelegger tilgangen til selvforsynende jordbruk og utnyttelse av areal som kunne skapt inntektsgivende arbeid.


I siste rapport fra OCHA, United Nations for the Coordination of Humantitarian Affairs, (09.02.24) meldes det om at det humanitære behovet vil fortsette i årene som kommer. UNICEFs humanitære strategi for 2024 er fortsatt på nivået av å gi livreddende bistand. Problemene sentrer seg rundt forhold som flyktningstrømmer, sultkatastrofer og rivalisering. Skader på infrastruktur og kollaps av nødvendige institusjoner som sykehus, skoler og øvrige hjelpeinstanser gir store sårbarheter. 


Jeg stiller meg ofte spørsmålet om hvorfor verden er som den er. Så ufattelig urettferdig, mørk og fordrevet av menneskets maktbegjær. Den politiske uroen som vedvarer, og som ytterligere forstyrres av hendelsen i Gaza, vanskeliggjør de endringene som kreves for å gi jemenittene den nødhjelpen de trenger.   


I påvente av lysere tider er arbeidet fra fredsbevarende og humanitære organisasjoner viktigere en noen gang. Mennesker som ikke er partiske, men som velger å vie sitt liv til å gi hjelp der det er mulig. Det finnes fortsatt steder i Jemen hvor gresset vokser, dyr vandrer fritt og nødhjelp fører til overlevelse. Fredsbevarende arbeid må fortsette, løftes høyt og forvaltes på en klok måte.  

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page