top of page

Proxy-krig

Jemen er slagmarken for Midtøstens kalde krig. En såkalt Proxy-krig. På norsk brukes ordet stedfortrederkrig.


Nettstedet Folk og Forsvar definerer stedfortrederkrig som en krig mellom to eller flere parter hvor disse er alliert med eller støttet av andre større makter.

I Jemen står Houthi-militsen og Iran på den ene siden og Saudi-Arabia på den andre. Saudi-Arabia er leder av “koalisjonen” som består av De forente arabiske emirater, Egypt, Bahrain, Kuwait, Sudan, Marokko, Senegal og Jordan. Saudi-Arabia og koalisjonen får støtte fra stormakter som USA, Frankrike, Storbritannia og Gulfstatene. Disse landene har støttet Saudi-Arabia og koalisjonen med våpen, logistikk og etterretning.


Stedfortrederkriger har en tendens til å forverre konflikter og gjøre kriger spesielt langvarige. I midten av denne syv år lange krigen står den jemenittiske sivilbefolkningen. Involvering av flere parter og særlig stormakter kan øke konfliktnivået og munne ut i en frossen konflikt. Opprørsgrupper som deltar mangler respekt for internasjonale lovverk, noe som igjen medfører alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og store sivile tap.


Kilder:

Vilde Wetteland Stoa 8Publisert: 3. mars 2021. Sist oppdatert: 21. mai 2021) Stedfortrederkrig: krig uten konsekvenser?

9 visninger

Comments


bottom of page