top of page

Norge og Jemen

Våpeneksport

Norge er i dag ikke direkte involvert i Jemen-konflikten, men har tidligere drevet våpeneksport og salg av militært materiell til andre land som er parter i konflikten.


Tall fra flyktninghjelpen og statistikker fra SSB viser at Norge i 2014 solgte våpen til koalisjonen for omtrent 56 millioner. Året etter da krigen brøt ut steg var tallet steget til 319 millioner. Eksport av ammunisjon og våpen til Emiratene fortsatte frem til regjeringen suspenderte alle lisenser 19 desember 2017.


Les mer om Norge og våpeneksport under tema "Krigsforbrytelser og ICC"


Økonomisk støttespiller og fredsforhandler

Våren 2022 fremmet regjeringen forslag om å kutte støtten til FN-organisasjonene. SV stod i spissen for motarbeidelse av forslaget, og fikk til slutt forhandlet frem ett mildere kutt. Totalt sett er det likevel hele 290 millioner som blir redusert fra det opprinnelige statsbudsjettet. Det positive er at de opprinnelige midlene som var satt av til Midtøsten består. Videoer har hele kuttet av midler til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og andre organisasjoner som motarbeider menneskerettighetsbrudd blitt gjeninnført.


Norge har som medlem av FNs sikkerhetsråd selv fremhevet at de ønsket plass i rådet for å for å "bidra til å løse krig og konflikter, blant annet for å bevare norske investeringer i bærekraftig utvikling og reduserer behovet for humanitær bistand". På FNs sider er det oppgitt at Norge særlig vil fokusere på beskyttelse av sivile. Det uttales videre at beskyttelse av sivile skal være en prioritering når verdensamfunnet håndterer konflikter og katastrofer.


Situasjonen i Jemen har vekket liten oppmerksomhet i Norge sammenlignet med andre kriger og konflikter. I 2020 gikk bistandsmidler verdt 250 millioner til Jemen, sammenlignet med Syria som fikk opp mot 1,75 milliarder. Tilsvarende har Norge vist en betydelig vilje og evne til å gripe inn i krisen i Ukraina, hvor også den reduserte støtten til FN-organisasjonene var begrunnet med et behov for å drifte vårt nasjonale flyktning og integreringsarbeid, særlig med den rammede Ukraina-befolkningen. I tiden fremover blir det spennende å se om også vi kan våge å åpne øyene for Midtøsten og innse at den jemenittiske sivilbefolkningen i like stor grad er avhengig av bistand fra Europa.


Kilder:11 visninger

Commenti


bottom of page