top of page

Houthiene: "Tilhengere av Gud"“Ansar Allah”- Tilhengere av Gud  

Houthiene kan defineres som en sjiamuslimsk opprørsgruppe. De kontrollerer store deler av Jemens territorium, deriblant kystlinjen til Rødehavet. Totalt styrer de omtrent 30% av av Jemen hvor to tredjedeler av befolkningen befinner seg. 


Det er nå 9 år siden krigen i Jemen eskalerte. Konflikten utspiller seg kort fortalt mellom Houthiene på den ene siden mot myndighetene på den andre. Myndighetene har støtte fra Saudia-Arabia hvor også vesten spiller rollen som våpenforsynere. Houthiene er støttet av Iran, og mange mener at houthiene er Irans våpen mot stormakten Saudi-Arabia. Dette kalles en proxykrig.


Houthiene kjemper for sine rettigheter, herunder å få anerkjennelse som zaidier som de anser som sin identitet. Zaidisme er en lokal retning innen sjia-islam hvor navnet "Houthi" også er kjent under navnet "Ansar Allah" som betyr "tilhengere av Gud». Israel betyr på hebraisk «stående med Gud». Parter i en konflikt har som oftest en overbevisning som blir styrende for deres handlinger. Enten det er krav på rettigheter, forsvar mot andre grupper, ønske om mer makt eller mer religiøst forankrede betingelser.


Houthiene anerkjenner ikke Israel som stat, og etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut, har fiendskapet mot Israel blitt forsterket. I sine angrep i Rødehavet fremholder Houthiene at deres mål er å angripe skip på vei mot Israel, og at de støtter Palestina i den pågående krigen. 


Historisk kontekst 

For å forstå hvem Houthiene er hvorfor gruppen ble opprettes, kreves det et historisk tilbakeblikk. Jemen var under den kalde krigen delt i to, Sør og Nord-Jemen. I 1990 slo de to delene seg sammen til en republikk, og ble dagens Jemen.  


To år senere, i 1992 grunnla Hussein Badreddin al-Houthi en ny bevegelse som han kalte for «al-Shabab al-Mumin». Navnet kan oversettes til «de unge troende». Denne gruppen var representert av Zaidier som er en variant av sjia-islam. Det offisielle navnet er "Ansar Allah» som betyr «tilhengere av Gud».  


I 2004 gikk Houthiene i væpnet angrep mot Jemens myndigheter. Konflikten eskalerte under Den arabiske våren i 2011. Den arabiske våren er betegnelsesen på det store folkelige opprøret mot myndighetene i ulike land i Midtøsten og Nord-Afrika. Felles for opprørerne var at de krevde at det sittende regimet/myndighetene skulle tre av. Opprørere stilte krav om mer demokratisering, bedre levekår og oppfylling av menneskerettighetene.


Den 27.01.2011 samlet 16 000 demonstranter seg i Jemens hovedstad Sanaa for å kreve at president Ali Abduallah Saleh måtte gå av. Etter økt press og rakettangrep, godtok Saleh å overlate makten til sin stedfortreder, Abdrabbuh Mansour Hadi.


Etter at Hadi kom til makten startet mobilisering av ulike sekteriske identiteter seg innad i Jemen. Houthiene med støtte fra Zayidi-sjiaer tok etter hvert kontroll over Nord-Jemen langs grensen til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia anser ikke Houthiene som en lokal bevegelse, men som en Iran-støttet millits. Iran har selv uttalt at de har bidratt med våpen og teknologi til Houthiene som er brukt i angrep mot Saudi-Arabia.


Til tross for at Houthiene hadde gått til opprør mot tidligere president Saleh hele seks ganger fra 2004-2010 allierte de seg nå med han. Houthiene og Saleh med hans sikkerhetsstyrker gjenvant makten og fjernet Hadi i 2015.


Saudi-Arabia gikk deretter ammen med 8 andre sunnimuslimske arabiske stater, herunder Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Marokko, Quatar, Sudan og De forente arabiske emirater og foretok luftangrep mot Jemen for å gjeninnsette Hadis regjering og svekke Irans tilstedeværelse. Saudi-Arabi fikk også logistikk- og etterretningsstøtte fra USA, Storbritannia og Frankrike i denne operasjonen. Operasjonen som går under navnet “Operation Decisive storm”.


I løpet av august 2015 hadde Saudi-koalisjonen fordrevet Houthiene ut av sørlige Jemen. Houthiene beholdt sin maktposisjon i hovedstaden og fortsette å gjennomføre droneangrep mot Saudi-Ararbia.


Intervensjonen i 2015 ble støttet av FNs sikkerhetsråd. Gjennom resolusjon 2216 krevde FN at Houthiene skulle trekke seg tilbake fra områdene gruppen hadde inntatt, oppgi sine våpen og avslutte sin væpnede kamp. Den 22. April 2015 kunngjorde Saudi-Arabia at Operation Decisive Storm var over, og igangsatte Operation Restoring Hope, som skulle ha et mer politisk fokus. I realiteten fortsatte krigen som før.


I 2017 kollapset alliansen mellom Houthiene og Saleh, og Saudi-Arabia startet en stor blokkade mot grensene til Jemen. Saleh ville nå gå i allianse med Saudi-Arabia, og ble drept av Houthi-opprørere på bakgrunn av dette.


I 2018 overtok Saudi-koalisjonen styringen av Hodeida-havnen i Jemen, en nøkkelhavn for matdistribusjon. Dette resulterte i økt hungersnød i landet. Seks måneder senere ble det gjennomført våpenhvile etter en avtale i Stockholm. Styrene i Hodeida ble ikke trukket ut.


I april 2022 ble en to måneder lang våpenhvile fremforhandlet. Hadi som var i eksil i Riyadh ble fjernet fra sin stilling som president i Jemen og erstattet av et presidentråd støttet av Saudi-Arabia.


Hva strides Houthiene og myndighetene om?  

Det som startet som et ønske om bedre leveår har resultert i verre forhold enn før opprøret startet. Houhtiene lever videre og har i dag vist seg villige til å gå langt for å kjempe for sine rettigheter og støtte sine allierte. Bevegelsen ledes i dag av Abdul-Malik al Houthi, broren til grunnleggeren. Houthiene hevder på sin side at de kjemper mot korrupsjon og diskriminering og at de ønsker et mer representativt styresett og bedre økonomiske levekår.  Motsatt hevder myndighetene i Jemen at Houthiene forsøker å overta makten for å innføre religiøs lovgvning basert på Zaidi-læren.


Houthienes rolle i Israel-Palestina-konflikten  

Houtiene anerkjenner ikke Israel som stat, og etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut, har fiendskapet mot Israel blitt forsterket. I sine angrep i Rødehavet fremholder Houthiene at deres mål er å angripe skip på vei mot Israel, og at de støtter Hamas i den pågående krigen.  


US State Department definerer Houthiene som en global terroristgruppe. På motsatt side blir USA anklaget av samfunn i midtøsten for å selv drive terror.


Houthiene har ikke latt seg avskrekke av motangrepene fra USA og Storbritannia og forsetter å skyte mot skip i Rødehavet. Tilsvarende varsler USA at angrepene mot Houthienes millitærbaser vil fortsette.  


Den 10.10.23 holdt Adul-Malik al Houthi en tale hvor han inviterte med seg de som er villige til å forsvare Palestina. Houthiene har fått kritikk fra Human Rights Watch som hevder at de rekrutterer soldater for å øke styrkene sine også innad i Jemen. Mange barn under 15 blir rekruttert, noe som blir selvmotsigende i deres retorikk som forsvarere av befolkningen og kamp mot bedre levekår. Videre hevder Human Right watch at mange barn tror de blir rekruttert til å kjempe for Palestinas frihet, men som heller blir sendt til frontlinjen i andre viktige byer innad i Jemen som Houthiene ønsker kontroll over.


Tall fra FN og Human Right Watch viser at både Houthiene og myndighetene har rekruttert barnesoldater. Siden 2011 har Houthiene vært anklaget av FN for å begå voldelige handlinger mot barn og utsette de for fare i sin brutale krigføring. Mange familier ser derimot ingen annen utvei en å la barn bli rekruttert til Houthiene. Dette fordi Houthiene tilbyr lønn og mat til de som er villige til å jobbe for dem. 


"Houthi" også er kjent under navnet "Ansar Allah" som betyr "tilhengere av Gud». Israel betyr på hebraisk «stående med Gud». På samme måte som nasjoner vil forsvare sine styresett, verdigrunnlag eller religiøse overbevisning kjemper houthiene for sine. Parter i en konflikt har som oftest en overbevisning som blir styrende for deres handlinger. Enten det er krav på rettigheter, forsvar mot andre grupper, ønske om mer makt eller mer religiøst forankrede betingelser.


Kilder

https://folkogforsvar.no/houthiene-hvem-er-de/ Publisert 19.01.2024  

Hillestveit, C (202) Ulykkelig Arbaia, Spartacus 

Nordenson, J (2018) Fra opprør til kaos, Midtøsten etter den arabiske våren. Universitetsforlaget, 2 opplag, Oslo  

Thorbjørnsrud, B, Nordenson J (2022) Globlae veikryss, Cappelen Damm AS, Oslo  

Leraand, D, (sist oppdatert 18.09.2019) Store norske leksikon, Krigen i Jemen 2015- https://snl.no/Krigen_i_Jemen_2015– Lastet ned 13.02.24  

Urix, NRK, Publisert 02.02.2024 https://www.nrk.no/urix/de-kaller-ham-tim-houthi-chalamet-1.16746294 Lastet ned 13.02.204  

Human Right Watch, 13.02.2024, https://www.hrw.org/news/2024/02/13/yemen-houthis-recruit-more-child-soldiers-october-7  Lastet ned 13.02.2024  


 

9 visninger

Comments


bottom of page